top-image
HİZMETLERİMİZ
EĞİTİM MERKEZİMİZ

Özel Temas Özel Eğitim Merkezi 2004 yılında, farklı gelişim gösteren özel çocuklar ve aileleri için açılmış. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel eğitim merkezidir.

Temas çocuk bünyesinde hizmet vermekte olan fizyoterapistlerin 4'ü EBTA( european bobath tutor's ass.) onaylı Bobath Terapisti olma ünvanına sahiptir. Kurumumuz Türkiye'nin ilk ve tek SII (Sensory Integration International-Jean Ayres Clinic) onaylı SIPT (Sensory Integration Praxis Test)- SI- certified yani duyu bütünleme uygulama sertifikasına sahip kurumudur. Ekibimiz içerisinde yeralan bir fizyoterapistimiz duyu bütünleme eğitimi verme lisansına sahip olup diğer 5 fizyoterapistimizde uluslararası duyu bütünleme uygulama sertifikasına sahiptir. Kurumumuz bünyesinde 2007 yılından itibaren düzenli olarak alanda çalışan uzmanlara duyu bütünleme terapi eğitim programları düzenlenmektedir. Ayrıca Temas Çocuk Merkezi olarak Amerika Birleşik Devletlerinde yeralan ICDL Fakültesinden Uğraş Terapisti (occupational therapist) Rosemary White'ın değerli katılımlarıyla kurumumuzdaki ve Türkiye genelinde çocuk alanında çalışan profesyonellere eğitim verebilmek amacı DIR_Floortime terapi etkniği konusunda kurs düzenlemiştir.

Daha Fazlası >>

İŞ - UĞRAŞI TERAPİSİ (ERGOTERAPİ, OCCUPATIONAL THERAPY- OT)

İş-uğraşı terapisi (İUT), fiziksel ve mental özürleri olan kişilerin ev ve işyerlerinde maksimum fonksiyonlarını ve bağımsızlıklarını başarabilmeleri için yardımcı olmak amacı ile günlük yaşamdaki aktiviteleri kullanan rehabilitasyon terapisidir. İUT kişilerin günlük yaşamlarında nasıl hareket ettikleri ile ilgilenir. Uğraşı kelimesi kişinin ilişkili olduğu ve gerçekleştirdiği her türlü uğraşıyı kapsar. Bu, kendine bakım aktivitelerini gerçekleştirme yeteneğini, toplum içerisinde verimli bir birey olmayı da ya da boş zaman aktivitelerinde yer almayı içerir.

İUT uygulayan bir terapist, kişilerin, eş olarak, ebeveyn olarak, çalışan, öğrenci, toplum üyesi, aile bireyi olarak günlük yaşamda üstlenmeleri gereken herhangi bir rolü gerçekleştirmesine yardımcı olur. Bunu da terapötik metodları, yardımcı cihazları, adaptasyon tekniklerini ve/veya çevresel modifikasyonları kullanarak yapar.

İUT fizyoterapiden şu yönde ayrılır: Fizyoterapi fiziksel gücün, enduransın, koordinasyonun, egzersiz, sıcak veya soğuk terapi ve masaj gibi tekniklerin doğrultusunda eklem hareket açıklığı ile ilgilenir. İUT kişisel ve iş aktivitelerinin ikisi ile aynı anda ilgilenerek özürlü kişilerin bu aktiviteleri başarmaları ve bu aktiviteleri kullanarak fizyoterapinin hedeflerini devam ettirmeleri üzerinde yoğunlaşır.

Çocuğun dünyası aile ve kültür bütünlüğü ile beraber ele alınmalıdır. İUT’nin temel hedefi çocuğun bütün çevresinde fonksiyon potansiyelini maksimuma ulaştırmaktır. Bu da çocuğun kendisi ve ailesi için önemli olan rollerde yer almasını sağlar. Hareket, birey için anlamlı ve amaca uygun olarak işlevlere ve işlere dönüşür.

İUT’nin üzerinde durduğu aktiviteler: Kendine bakım, bağımsız yemek yeme, giyinme, tuvalet aktiviteleri, banyo ve hijyen aktiviteleri ve mobil olma yeteneği, okul eğitimi, ev sorumlulukları ve topluma faydalı olma gibi çocuğun üretkenliğine katkıda bulunmak, boş zaman aktiviteleri ve oyun becerileri olarak sıralanabilir.

Terapist, çocukların motor, psikolojik ve sosyal disfonksiyonlarını ve bunlarla bağlantılı olabilecek özürleri değerlendirir. Zayıf duyu, kas güçsüzlüğü, spastisite, algılama güçlükleri ve dikkat toplama güçlükleri gibi fonksiyonel kısıtlılıklarla bağlantılı olabilecek problemleri tanımlar. Rutin aktiviteleri yapabilmek için çocuğun yeteneklerini ve nelerde zorluk çektiğini, neden yapamadığını değerlendirir. Ayrıca çocuğun tam anlamı ile yer alamadığı önemli rolleri ve fonksiyonları belirler.

Terapi fonksiyonel becerilerdeki özürü önlemek, bağımsızlığı artırmak, sağlığı ve iyi olma durumunu devam ettirebilmek için zorlukları ve defisitleri giderecek veya azaltacak aktiviteleri içerir. Bunun için pek çok farklı yaklaşım kullanılır:

- Özel handling ve pozisyonlama teknikleri
- Uzanma ve kavrama becerileri gibi izole egzersizler, bardağı tutma, onu ağıza götürme, yazı yazmak için kalem almak gibi gelişen yeni becerilere yol açar
- Becerileri tekrar etme ve uygun feedback’ i sağlama
- Performansı iyileştirmek ve bağımsızlığı başarabilmek için yardımcı olma ve adaptasyonları sağlama.


İUT’de kullanılan majör nörolojik yaklaşımları ve nöroterapiler:
Sensorimotor yaklaşım
Perseptüel motor yaklaşım
Sensori-integrasyon yaklaşımlardır.

Sensorimotor yaklaşımlar nöromüsküler tedavi yaklaşımlarıdır. Bu yaklaşımların motor davranış ve postür üzerine etkileri, duysal uyarı yada hareketin feedback mekanizması yoluyla kaynaklanmasına göre ayrılır.

Perseptüel motor yaklaşımlar belirli alanlarda özel beceriler öğretir (özel görsel motor beceriler gibi). Bu becerilerin günlük yaşama geçirilmesi amaçlanır. Örneğin, İUT uygulayan terapist kaba kol hareketini geliştirmek için proksimal stabilite üzerinde çalışmaya başlayabilir ve sonra el fonksiyonları üzerinde konsantre olur.

Tedavi çocuk merkezlidir: Hedefler gelişim seviyesi için en önemli aktiviteler üzerinde yoğunlaşır. Kullanılan aktiviteler çocuğun işine yarayacak ve onun için bir anlam ifade edecek nitelikte olmalıdır. Terapinin etkili olabilmesi için tedavi stratejileri çocuğun aile bireyleri ile, eğitimcileri ve diğer sağlık çalışanları ile beraber günlük yaşamı ile bağdaştırılmalıdır.

Özürlü çocuklar için İUT tanıya yönelik değildir, çocuğun devam eden değerlendirmelerde ortaya çıkan yetenekleri kadar ailenin de istekleri ve ihtiyaçlarına dayanır. Aile merkezli yaklaşım da önemlidir. Aileler terapistleri ile beraber hedeflerin önceliğini belirleme ve çocuğun performansını arttırmak için işbirliği içerisinde olmalıdır. Çocuklar büyüdükçe ve geliştikçe yeni görevler ve beklentilerle tanışırlar. Aile bireylerine devam eden eğitim ve destek sağlamak İUT uygulayan fizyoterapistin önemli görevlerinden birisidir.

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ (Sensory Integration Therapy-SI)
Çevremizdeki uyaranlar ve duyu organları yolu ile algıladığımız bilgiler bizim çevremizi ve kendimizi tanımamızı sağlar. Bu bilgileri bir araya getirerek bütün oluşturmak yani bilgiyi işlemek ve kullanmaya hazır hale getirmek duyu bütünlemesi olarak adlandırılır ve bütün bu oluşum merkezi sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Bir tek duyudan alınan mesajlar öğrenmemiz için yeterli değildir. Bütün duyularımızı kullanarak algılamaya ve algılanan mesajlar arasında ilişki kurmaya ihtiyaç vardır. Örneğin dokunma duyusu ile alınan mesajlar görmeye, görme duyusu ile alınan mesajlar dengeye vücudun farkında olunmasına bu da öğrenmenin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
Mesajlar arasında bağlantı kurulması yani duyu bütünlemesi sayesinde beynimiz bizim çeşitli becerileri kazanmamızı ve görmemizi sağlar.

Duyu bütünleme süreci

SAFHA 1

TAKTİL: Dokunma duyusu
Vücudumuzun 2 türlü dokunma algısı vardır:
1.Savunma sistemi: Ağırlığa veya beklenmedik dokunmalara karşı cevabımızı oluşturur.
2.Ayırım yaptırıcı sistem: Çevremizdeki eşyalara dokunarak haklarında bilgi sahibi olmamızı veya öğrenmemizi sağlayan çevresel uyaranlara cevabımızı oluşturur.
Duyu bütünleme değerlendirmesinden bizim çıkarmak istediğimiz:
1. Kişinin dokunmaya karşı tepkisi
2. Kişinin değişik dokunma yüzeylerini ayırıp ayıramadığı

VESTİBULAR: Denge

Vücudumuzun yerçekimine karşı pozisyonunu belirleyen sistemdir. Vücudumuzun alan içerisinde nerede olduğu hakkında bilgi verir.
Duyu bütünleme değerlendirmesinde bizim çıkarmak istediğimiz:
1.Kişinin harekete ve yerçekimine karşı duyarlılığı az mı çok mu?
2.Yerçekimi ve hareketten gelen verileri kişi doğru şekilde analiz edip uygun pozisyonu yerine getirebiliyor mu?

PROPRIOSEPSİYON: Derin duyu

1.Kas, tendon, bağlar ve eklemlerden gelen bilgileri verir.
2.Vücut parçalarımızın pozisyonu hakkında bilgi verir.
Duyu bütünleme değerlendirmesinden bizim çıkarmak istediğimiz:
Kişi, kendi vücut bölümleri ve pozisyonu hakkında ne kadar bilgi sahibi?

OLFAKTUAR: Koklama duyusu

Kokuların duygularımız üzerinde etkisi olduğu görülüyor. Muz ya da bal kokusu bize “hoş ve yenilebilir" duygusu verirken; duman veya gaz kokusu “hoş olmayan ve zarar verici" duygusu uyandırıyor.

GÖRME DUYUSU

Bizim görsel becerilerimiz görme yeteneğimize bağlıdır ve bu da gözlerimizi uygun bir şekilde kontrol edebilmeyi ve göz kaslarımızı verimli bir şekilde kullanabilmeyi gerektirir.
Duyu bütünleme değerlendirmesinde bizim çıkarmak istediğimiz:
1.Kişinin göz kaslarını kontrol edebilme düzeyi
2.Görsel algı becerileri

İŞİTME DUYUSU

İşitme duyma işlevinin gerçekleşmesidir. Bazı insanların işitme mekanizmalarında problemler ortaya çıkar; çok iyi duyamayabilirler. Bu işlevin uygun bir şekilde gerçekleşmesi çevremizle iletişime geçmemizde çok önem taşır. Bazı insanlar seslere diğerlerinden daha fazla hassastırlar. Bu aşırı hassasiyet bireylerin kişilik özelliklerini etkileyebilir.

SAFHA 2

VÜCUT PLANI

Vücut planı, her vücut parçasının pozisyonunu, birbiri ile ilişkili pozisyonlarını, hareket potansiyellerini bilmemizi sağlar. Beynimiz kendi vücut planımızla ilgili farkındalığımızı geliştirmek için taktil, vestibular, vizüel ve proprioseptif mesajları bir araya getirip bütünler.
Duyu bütünleme değerlendirmesinde bizim çıkarmak istediğimiz:
Kişinin hareketini planlayacak yeterlilikte vücut planını geliştirip geliştirmediğidir.

REFLEKSLERİN OLGUNLAŞMASI

Refleksler motor hareketlerin en basit ve temel halidir. Duyu bütünlemesi olarak bizi en çok ilgilendiren ATNR ve TLR refleksleridir. Bu refleksler normal olarak 4-6 ay arasında görülürler. Daha üst seviyeli ve daha kompleks hareketlerin gelişebilmesi için bu reflekslerin inhibe olması gerekir.
Proprioseptif ve vestibular bütünleme bu reflekslerin olgunlaşmasını ve böylece vücudumuzu yerçekimine karşı uygun şekilde hareket ettirmemizi sağlar.
Duyu bütünleme değerlendirmesinde bizim çıkarmak istediğimiz:
Kişinin anti-gravite postürlerine karşı uygun vücut pozisyonunu geliştirme yeteneği

DUYSAL BİLGİYİ ANALİZ ETME KAPASİTESİ

Sinir sistemimiz sürekli bilgi bombardımanına tutulurken bizim değerlendirdiğimiz konu kişinin gereksiz bilgileri gözardı edebilme yeteneğidir.Bu yeteneğin gelişmesi kişinin belirli bir konu üzerinde yoğunlaşabilmesini ve anlamlı veriye uygun cevap verebilmesini sağlar.

POSTURAL GÜVENLİK

Postural güvenlik, biz alan içerisinde hareket ederken ve yerçekimi ile bağlantılı pozisyonumuzu değiştirirken kendimizi duygusal anlamda güvende hissetmemizi sağlar.
Duyu bütünleme değerlendirmesinde bizim çıkarmak istediğimiz:
Kişinin postural güvenliğinin olup olmadığını anlamaktır.

VÜCUDUN HER İKİ TARAFININ FARKINDA OLMA

Bizlerin, hareketlerimizi etkin bir şekilde yerine getirebilmek için vücudumuzun her iki tarafını uygun bir şekilde kullanabilme veya koordine edebilme yetisinde olmamız gerekir.
Duyu bütünleme değerlendirmesinde bizim çıkarmak istediğimiz:
Kişinin her iki tarafı ile ilgili farkındalık düzeyi ve her iki tarafını birlikte kullanabilme yeteneğidir.

MOTOR PLANLAMA

Motor planlama, yeni motor görevi yerine getirebilmek için planlamayı ve nasıl yapacağını bilmeyi içerir.Bu hareket planı bizim vücut planımıza dayanır.Bu görevi uygun bir şekilde yerine getirebilmek için vücut parçalarımızın hareket yeteneklerini önceden bilmemiz gerekir. Motor becerilerimizi düzenlemek ve harekete geçirmek için dokunma duyusu, propriosepsion, vestibular ve görme duyusundan gelen bilgilere gereksinimiz vardır.
Duyu bütünleme değerlendirmesinde bizim çıkarmak istediğimiz:
Kişinin, organizasyonel yetenekleri yanında ince ve kaba motor koordinasyon görevlerinde motor planlama yetisidir.

SAFHA 3

Safha 1 ve 2 de anlatılanlar safha 3’ün oluşması için temel oluştururlar. Algısal motor becerilerimizin gelişmesi için duysal motor gelişim ya da duysal bütünleme temel oluşturur. Bizler duysal bilgiyi algısal motor becerilerin gelişmesi için alır, düzenler ve bağlantı kurarız.

El-Göz Koordinasyonu

El göz koordinasyonu uygun göz kaslarının kontrolünü ve iyi gelişmiş kavramayı gerektirir. Kalem tutma veya top tutma becerilerinde gereklidir.

Okulomotor Kontrol

Göz kaslarının kontrolü sayfa üzerindeki yazıları takip etmemizi sağlar.

Postural Düzenlemeler

Postural düzenlemeler kişinin, ince ve kaba motor görevlerini yerine getirmede uygun vücut pozisyonunu almasını sağlar.

İşitsel Dil Becerileri

İşitsel dil becerileri, söylenen kelimelerin anlaşılmasını ve diğer insanlarla iletişime geçebilmek için uygun dil kullanımını sağlar.

Görsel Alan Algısı

Görsel alan algısı çevremizdeki şekiller ve alandaki farkındalığımızı temsil eder. Genel olarak şekil ve alan algısı altında yatan ibareler: altında, üstünde, yanında vs. gibi tanımlardır. Ayrıca matematikle ilişkili kavramlar azı, çoğu, bir parçası gibi tanımlamalarda şekil ve görsel algıya dayanır.

SAFHA 4

Öğrenme ve duygular beynimizin fonksiyonlarıdır. Eğer beyin algılama, bütünleme, hatırlama ve motor planlama kapasitesini geliştirirse yetenek öğrenmeye dönüşür. Öğrenme kapasitesi, duysal bütünlemenin düzgün bir şekilde gelişmesine dayanır.

Akademik Öğrenme

Akademik öğrenme yoğun bir işlevdir. Bunun gerçekleşmesi için pek çok mekaniğe ve alete gereksinim vardır. Bu işlevlerinde otomatik olarak çalışıp, otomatik olarak gelişmesi gerekir.
Öğrenme için gerekli olabilecek mekanik ve aletler:
1. Düz çizgide okumayı gerçekleştirebilmek için her iki gözü de uygun şekilde kullanmak gerekir.
2. Yazma becerilerini yerine getirebilmek için iyi el/göz koordinasyonu gereklidir.
3. Harfleri, sayıları ve kelimeleri öğrenebilmek için şekil ve uzay algısı gereklidir.
4. Dile getirirken harfleri ve sembolleri hatırlamak için görsel hafıza gereklidir.
5. Matematik bilgilerini öğrenmek için görsel alan algısı gereklidir.

Günlük Yaşam Aktiviteleri

Kişinin yaşına göre uygun günlük yaşam aktiviteleri beklenir. Bunların gerçekleşmesi içinde düzgün duysal bütünleme fonksiyonları gerekir.

Davranış

Duyu bütünlemesi duygusal stabilite, ses kontrolü ve anlamlı, kişisel ilişki kurma yeteneği için veriler sağlar. Birçok problem davranış doğrudan ya da dolaylı yoldan duyu bütünleme bozukluğu ile alakalıdır

Duyu Bütünlemesi Bozukluğu
Dokunma

Kendisine dokunulmasından yakın fiziksel temas kurulmasından, okşanılmasından hoşlanmaz. Ya da tam tersi sıkıca sarılmak, dar giysiler giymek, kendisine masaj yapılmasından çok hoşlanır.
Öğrenmeye etkisi
1.Her objeye kolaylıkla dokunamayan çocuk okulda ve değişik öğrenme ortamlarında kendini dokunma duyusunu kullanma konusunda sınırlayacağı için akademik yönden geri kalabilir.
2.Duygusal güvensizlik ortaya koyabilir.
Vestibüler
Günlük yaşamda yerçekimine karşı güvensiz ve savunmacı davranışlar geliştirir.
İşitme Duyusu
Duyduğu seslerin bazılarından çok rahatsız olarak aşırı tepkiler verebilir
Görme Duyusu
Parlak renklere ve parlak ışığa toleransı olamayabilir ve aşırı tepki verebilir
Propriosepsiyon
Ortam içinde kendi vücut pozisyonlarını tam olarak algılayamazlar. İçinde bulundukları pozisyon değişikliklerine uyum sağlayamazlar
Duyu bütünleme bozukluğu olan çocuklar nasıl tanınır?
Duyu bütünleme terapisi konusunda eğitim almış uğraşı terapisti veya fizyoterapist çocuğun davranış ve becerilerini gözlemleyerek ve test ederek bu problemin varlığını belirler.
 
Duyu bütünleme bozukluğunun erken belirtileri
Bebeklik döneminde zamanında dönme, emekleme ve yürüme becerisini kazanamamak
Bisikletin pedallarını çevirmede yaşıtlarına göre beceriksizlik
Koşarken dengesini kolayca kaybetmek, düşmek
Oyun becerilerinin yaşıtları kadar iyi olmaması, bazı oyuncakları nasıl kullanacaklarını kolaylıkla anlayamamaları
Dil gelişiminde gecikme
Makasla kesme, yapıştırma becerilerinin yaşıtlarından geri olması
Kendilerine dokunulması ile ilgili problemler
Bazı seslerin ya da ışığın rahatsızlık yaratması
Duyu bütünleme bozukluğunun belirtileri
Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı
Davranış problemleri
Konuşma ve dil gelişimi ile ilgili problemler
Kas tonusu ve koordinasyonla ilgili problemler
Okulda yaşanan problemler: Okuma yazma ve matematik becerilerinin gelişmesinde güçlükler
Yazı yazmada problemler
13-14 yaş: Organize olmayı beceremeyen, odasını ve eşyalarını toplu tutamayan, verilen ödevleri tam olarak yapamayan çocuklar

Kurumumuzda SII(Sensory Integration International, Jean Ayres Clinic) onaylı eğitmen tarafından, alanda çalışan uzmanlara duyu bütünleme terapi kursları düzenlenmektedir. Ayrıca bu yöntem merkezimizde uygulayıcı sertifikasına sahip 7 uzman tarafından uygulanmaktadır.