0-12 Ay Bebek Gelişim Takip Programı

Bebeklerin anne karnında başlayan gelişim süreci, doğumdan sonra gözle görülür bir hal alır. Bebek her gün durmaksızın gelişir, büyür ve yepyeni beceriler kazanır. Bebeğin fiziksel, zihinsel ve algısal açıdan gelişimi birbirine paralel ilerler. Ancak bazı bebekler doğuştan gelen veya sonradan gerçekleşen (kaza veya hastalık gibi) nedenlerden dolayı yaşıtlarıyla aynı biçimde ve benzer oranda gelişemezler.

Fiziksel ve zihinsel gelişim arasındaki etkileşim bebeklerde özellikle yoğun olduğundan 0-12 ay dönemindeki bedensel aktiviteler zihin gelişimi ve algılamayı doğrudan etkiler. Gelişim eksikliklerinin ve/veya bozukluklarının erkenden fark edilmesi, önemlidir. Gerekli önlemlerin alınması bebeğin çocukluk dönemini ve ilerideki yaşamını büyük oranda etkiler. Bu nedenle “şüpheli durumlarda” ilgili sağlık uzmanlarından destek almanız gerekir. Bebeğin gelişimindeki olası duraksamaların ne zaman patolojik bir tablo arz ettiğini belirlemek büyük önem taşır

Merkezimizde, 0-12 ay dönemine özel değerlendirme yapıyoruz. Terapiler ile gelişim sorunları yaşayan veya “farklı gelişen” çocuklara uzman desteği veriyoruz. TEMAS Terapi Metodu çerçevesinde uyguladığımız terapi ve eğitimler ile bebeklerin hem fiziksel (motor gelişim, postür vb.) hem de algısal ve duyusal gelişimini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz.

Bebeğin her an öğrenme ve gelişme fırsatına sahip olduğunu vurgulayarak anne-babalar ve diğer ilgili kişileri onun özel ihtiyaçları konusunda eğitiyoruz. Böylece eğitimi sadece “ders saatinde” değil, günün her anında uygulayarak pekiştiriyoruz.