Dil ve Konuşma Terapisi

Çocuklarda sıklıkla görülebilen dil ve konuşma bozuklukları şunlardır:

  • Gecikmiş Dil ve Konuşma: Çocuğun dil ve konuşma gelişiminin yaşından beklenenin gerisinde olması.
  • Gelişimsel Dil Bozuklukları: Çocuğun karşısındakini anlamada güçlük çekmesi (alıcı dil). kendi istek ve duygularını anlatmada yetersiz kalması (ifade edici dil).
  • Artikülasyon Bozuklukları: Konuşurken bazı sesleri söylememe/farklı söyleme (örneğin; “top” yerine “bop” demek gibi).
  • Fonolojik Bozukluk: Konuşurken bazı seslerin ve/ya sözcük öbeklerinin yer değiştirmesi (Örneğin; “kitap” yerine “kipat”, “kamyon” yerine “kaymon” demek gibi).

İlk olarak dil ve konuşma terapilerinde gerekli test ve materyaller kullanarak çocuğunuza özel ön değerlendirme yapılır. Sonra çocuğun ihtiyacına yönelik terapi planı hazırlanır ve kişiye özel bireysel terapi uygulanır.

Dil ve konuşma bozukluklarında erken tanı ve terapi, çocuğunuzun zihinsel gelişimi için oldukça önemlidir. İleri yaşlardaki dil/konuşma özellikleri erken yaşlarda belirlenir. Erken tanı ve terapi sayesinde, çocuklarımız dil ve konuşma bozukluklarından kurtulabilirler.