okul öncesiOkul Öncesi Hazırlık Eğitimleri

Temas Çocuk Okula Hazırım Eğitim Programı

Bu program, çocukların okula başlarken iki önemli alanda edinmiş olmaları gereken becerilerini geliştirmeyi amaçlar:

-Uzun bekleme sürelerinde duygu durum oto-kontrolü

-Dikkat/sürdürme becerilerinin sınıf ortamına adaptasyonu

Çocuğun okul olgunluğunu değerlendirmek için TEMAS Çocuk Merkezi ’nde Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi’ni uyguluyoruz.

Çocukların her bir gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit ediyoruz. Bu testin sonuçlarını, özel eğitim öğretmenleri ve duyu bütünleme eğitmenlerinden aldığımız bilgilerle de destekleyerek durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bu bilgiler ışığında, varsa çocuğun desteklenmesi gereken gelişim alanları için “Okula Hazırım” eğitim programını oluşturuyoruz. Çocuğun ihtiyaçlarına göre bireysel ve grup eğitimleri şeklinde planlanlıyor ve hayata geçiriyoruz.

Ayrıntılı bilgi ve değerlendirme için “İletişim” menüsüne tıklayabilir ya da temas@temascocuk.com veya (0212) 258 46 80/83’ten bize ulaşabilirsiniz.

Çocuğunuz Okula Hazır mı ?

Okul çağı yaklaşırken çocukları ve ailelerini bir telaş alır. Okula başlamak her çocuk için çok önemli bir adımdır.

Çocuğun hayatında okul süreci, ebeveynlerinden bağımsız, sosyal ve duygusal açıdan bir birey olarak kendi başına var olacağı, toplum içindeki yerini kavrayacağı ve adapte olma sürecini başlatacağı için önemli bir adım teşkil eder.

Çocuğun okulda yerine getirmesi istenen diğer en önemli hedefler:

 • Özbakım becerileri (bağımsız giyinme, tuvalet becerisi vb.),
 • Grup kurallarına uyma,
 • İletişim açısından kendini doğru ve yerinde ifade etme,
 • Problem çözme,
 • Akranları ile paylaşma, yardımlaşma ve işbirliği içinde olma
 • Verilen yönergeleri grupla birlikte alarak uygulama,
 • Sırasını bekleme,
 • 40 dk. yerinde oturma,
 • Bilişsel açıdan dikkati sürdürme,
 • Renk, şekil, sayı vb. kavram bilgisine sahip olma,
 • İşitsel ayırt ediciliğin, görsel algı ve hafızanın yeterli olgunlukta olması,
 • Fiziksel açıdan el-göz koordinasyonunu başarabilme ve uygun kalem tutma becerisinin gelişmesi olarak sıralanabilir.

Gelişimsel sorun yaşamayan çocuklar için bile zorlayıcı olabilen bu hedefler farklı gelişen çocuklar için zaman zaman büyük zorluklara dönüşebilir.

Yukarıdaki konulara ek olarak, farklı gelişen çocukların baş etmesi gereken temel bazı konuları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Uyaranlar karşısında organize olma (örneğin 20 kişilik sınıfta öğretmeni takip edebilme),
 • Dikkati yoğunlaştırabilme ve sürdürme
 • Dürtü kontrolü
 • Okul ortamına ve sınıfa uyum sağlama
 • Diğer çocukların varlığına alışabilme
 • Yönerge takip edebilme