Günlük  Yaşamda Danışmanlık  Ve Destekler

Terapilerin/eğitimlerin çocuğun tüm hayatını kapsaması gereklidir. Terapilerin tutarlı  şekilde uygulanması ve  daha kolay içselleştirilmesi başlıca amacımızdır. Bunu sağlamak için öncelikle çocuğun, gün içinde zaman geçirdiği tüm ortamların gözden geçirilmelidir. Çocukla iletişimde olan tüm yetişkinlerin ve ilgili kişilerin bilgi ve önerilerle desteklenmesi gerekir.

  • Ev konsültasyonunda terapistlerimiz, çocuğu kendi doğal ortamında gözlemler. Evde yaşanan zorlukları ve özbakım becerileri (giyinme, tuvalet…) gibi desteklenmesi gereken alanları belirler. Ev konsültasyonu sırasında ebeveyn ile birebir çalışırız. Çocuğu evde daha iyi destekleyebilmek için gereken terapötik aktiviteleri geliştirir ve çevresel adaptasyonları sağlarız.
  • Okul konsültasyonunda merkezimizden bir terapist, çocuğu okul ortamında gözlemler. Öğretmen ve çocukla iletişim kuran diğer okul görevlileri ile eğitim-öğrenim performansı hakkında görüşür. Öğretmen ile işbirliği içerisinde sınıfta yapılabilecek adaptasyonları ve gün boyunca uygulanabilecek duyusal aktivite imkânlarını araştırır ve sunarız.
  • Aile merkezli psikososyal destek hizmetimiz merkezimizde yapılır. Bu hizmetimiz, duyusal hassasiyetleri olan çocukların aile üyelerini kapsar. Çocukla bire bir yaşamak/idare etmek zorunda olan aile üyelerine ve akranlara pratik eğitimler veririz. Bu süreçte tüm aile bireylerine duyusal odaklı self-regülasyon, emosyonel yeterlilik, problem çözme ve iyi halin devam ettirilmesi için gereken becerileri kazandırmak için doğrudan destek oluruz.

Üç alanda danışmanlık ve destek hizmeti sunarız:

  •  Ev-Okul Ziyaretleri
  • “Sensory Tools” Programı
  •  Öğretmen, Gölge Öğretmen, Bakıcı Süpervizyonu